ISSN: 2657-800X
search

Aktualności

Podsumowanie 2022 Roku - nadzieje na Rok 2023

Dobiega końca trudny rok 2022. Mimo wielu przeciwności, udało się nam utrzymać cykl wydawniczy. Opublikowaliśmy dwa kolejne zeszyty naszego czasopisma (numer 9, który w części poświęciliśmy Ukrainie oraz nr 10), a ponadto wydaliśmy dwa, jakże ważne i aktualne, tomy "Biblioteki Głosu Prawa - Fontes".

Klauzula rebus sic stantibus Kazimierza Przybyłowskiego po raz pierwszy w kompletnym wydaniu!

Jako tom trzeci "Biblioteki Głosu Prawa" w serii Fontes ukazało się wybitne dzieło prof. Kazimierza Przybyłowskiego pt. Klauzula rebus sic stantibus. Dzieło nie tylko inspiruje, ale zachowało aktualność do dzisiaj.

Spotkanie autorskie z profesorem Philippem Sandsem, Kraków, 6 października 2022 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z profesorem Philippem Sandsem -  już dzisiaj o 18.00 w Krakowie w siedzibie Muzeum przy ul. Dajwór 18.

Czasopisma indeksowane - GŁOS PRAWA

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że "Głos Prawa" jest czasopismem znajdującym się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie autor otrzymuje 40 pkt.

78 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie, które było próbą odbudowy niepodległej Rzeczypospolitej

78 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie, które było próbą odbudowy niepodległej Rzeczypospolitej. Tego dnia pamiętamy o ogromnej ofierze, jaką złożyli Wszyscy walczący o wolną i suwerenną Polskę w tym tragicznym Zrywie. Okupanci nie dokonywali bestialskiego ludobójstwa (rzeź Woli) a drudzy patrzyli zza Wisły.

Interim measures of protection in the International Court of Justice – order of 16 march 2022 in case Ukraine vs Russia

Zapraszamy do lektury najnowszego artykułu dr Ewy Sałkiewicz-Munnerlyn na temat tymczasowych środków zabezpieczających w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości – analiza postanowienia MTS z 16 marca 2022 r. w sprawie Ukraina przeciwko Rosji. Artykuł zapowiada zeszyt nr 9 "Głosu Prawa".

Agresja Rosji na Ukrainę - wątki prawne - prostowanie kłamstw/nieścisłości - okiem eksperta PPM

O agresji Rosji na Ukrainę w świetle prawa międzynarodowego okiem eksperta - prof. Patrycji Grzebyk z naszej Rady redakcyjnej

Jubileusz Profesora Stanisław Waltosia

Profesor Stanisław Waltoś, to dla pokoleń prawników w Polsce Autorytet i Nauczyciel, a dla licznych także Mistrz i Wzorzec prawnika, historyka, historyka sztuki i naukowca. Z okazji pięknego jubileuszu 90. urodzin życzymy Panu Profesorowi zdrowia i pomyślności, a kolejnym pokoleniom prawników wielu możliwości słuchania Pana Profesora i czerpania z Pana mądrości. Ad multos annos!

Tom drugi "Biblioteki Głosu Prawa" - dzieło o fundacjach Wilhelma Edmunda Rappe

Jeszcze w 2021 r. udało się nam wydać tom 2. serii "Biblioteka Głosu Prawa - Fontes" To dzieło unikalne. Przygotowane do druku latem 1939 r. Nigdy nie zostało opublikowane.

Niech ziszczą się nadzieje!

Drodzy Autorzy, Czytelnicy, Sympatycy "Głosu Prawa", Życzymy Wam stele spokoju i dobrego zdrowia; Niech 2022 Rok przyniesie spełnienie nadziei na koniec pandemii, wrażliwość i ludzką życzliwość; niech nie kierują Wami uprzedzenia i spełniają się marzenia!

Ignorancja niszczy! Statut Kaliski to symbol wolności i tolerancji w Polsce - oświadczenie Instytutu Allerhanda i Fundacji Allerhandów w związku z wydarzeniami w Kaliszu

Miejmy nadzieję, że te gorszące sceny z Kalisza z 11 listopada 2021 r. spotkają się ze stosowną reakcją także ze strony wymiaru sprawiedliwości, zaś z wydarzeń kaliskich 2021 r. zapamiętamy tylko te godne pamięci: honorowe obywatelstwo dla prof. Theodora Merona oraz zgromadzenie będące spontaniczną reakcją na antysemickie nacjonalistyczne akty wandalizmu. Wierzymy, że Statut Kaliski – karta swobód Żydów w Polsce - wbrew intencjom antysemitów – zostanie przypomniany jako chlubne wyjątkowe prawo tolerancji nadane przez polskich władców Żydom już w 1264 r. Statut był potwierdzany przez kolejnych królów aż do 1795 r. i stał się częścią polskiego prawa Rzeczpospolitej Wielu Narodów.

Seria reedycji "Biblioteki Głosu Prawa" wystartowała!

Jako tom pierwszy tej wyjątkowej i kunsztownie wydanej serii ukazała się monografia Aleksandra Dolińskiego sprzed ponad 100 lat pt. Austryackie prawo spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie tylko inspiruje do dzisiaj, ale wiele rozważań pozostaje aktualnych.

Konstytucja Trzeciego Maja jako dzieło sztuki

Kolejne rocznice uchwalenia Konstytucji z 3 maja 1791 r. skłaniały do refleksji - tak od dawien dawna. Refleksji nad wizją Polski, a potem nad stanem Polski. W 2021 r. obchodzimy aż dwie jubileusze konstytucji – 100-lecie Konstytucji marcowej oraz 230-lecie Konstytucji 3-maja. W najnowszym, przygotowywanym, „Głosie Prawa” (nr 7) obydwu poświęcamy nieco miejsca. Dzisiaj, dokładnie w dniu 230. rocznicy uchwalenia Ustawy rządowej, przypominamy piękny odczyt na temat Konstytucji majowej jako dzieła sztuki, który 3 maja 1930 r. na antenie Polskiego Radia wygłosił prof. Stanisław Gołąb – erudyta i mistrz słowa, a przy tym wybitny cywilista i procesualista z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czasopismo „Palestra” ma nowego redaktora naczelnego i nowe Kolegium

Serdeczne gratulacje dla Pani Mecenas Ewy Stawickiej i Pani Mecenas dr Moniki Strus-Wołos!

100 lat temu Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej

17 marca 1921 r. przed godz. 17.00 Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję - prawa zasadnicze dla wolnej Polski.

Profesor Piotr Hofmański prezesem Międzynarodowego Trybunału Karnego

Przed 70 laty Rafał Lemkin świętował wejście w życie konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 9 grudnia 1948 r. Nie spoczął jednak, ale wyznaczył sobie kolejny cel swojej samotnej walki – utworzenie stałego międzynarodowego trybunału karnego. Niestety celu owego nie udało się mu zrealizować, na co złożyło się wiele czynników. Dopiero pół wieku po przyjęciu Konwencji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w 1998 r. społeczność międzynarodowa przyjęła Statut Rzymski, a w konsekwencji cztery lata później powstał Międzynarodowy Trybunał Karny. Ziściło się marzenie Lemkina. W 2015 r. do składu sędziowskiego Trybunału został wybrany sędzia z Polski. Sześć lat później tenże Sędzia został Prezesem Trybunału. Jest to ogromne wyróżnienie i zaszczyt dla Polski, także z uwagi na fakt, że jednym z twórców współczesnego Międzynarodowego Prawa Karnego był Rafał Lemkin, a jego rodak dzisiaj kieruje jedną z najważniejszych globalnych instytucji sądowych.

Czasopisma naukowe – punkty i/a poziom

Przed tygodniem Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało zaktualizowane listy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – tzw. listy czasopism punktowanych. Wywołało to poruszenie wśród naukowców, szczególnie prawników. Naszego czasopisma nie ma na listach, choć powstałe w tym samym czasie są - z bardzo wysoką punktacją. „Głos Prawa” wydajemy już czwarty rok, jesteśmy w wielu bazach indeksacyjnych, a wszystkie publikacje zamieszczane w czasopiśmie są dostępne wszędzie, gdzie to możliwe: w bazach bibliotecznych, bazach indeksacyjnych, w wyszukiwarkach. Stale rozbudowujemy też mechanizmy popularyzacji publikowanych w „Głosie Prawa” opracowań. To – w naszym przekonaniu – najważniejsze. Docierać bezpłatnie do jak najszerszego grona odbiorców z treściami naukowymi. I dbać o te treści, a tym samym o czasopismo. Naszym niezmiennym celem – od powstania czasopisma w 2018 r. (a właściwie jego reaktywacji) – jest tworzenie otwartego prawniczego czasopisma naukowego, czasopisma wolnego od wszelkich czynników tłamszących wolność w nauce.

Najnowszy numer „Głosu Prawa” jest numerem 200 tytułu!

Przed wrześniem 1939 r. ukazało się 194 numery czasopisma. Bieżący numer 2 (6) z 2020 r. jest numerem 200 – licząc od powstania tytułu w 1924 r.

Zdrowych, Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia - w nadziei na lepszy Nowy Rok!

Na Święta Bożego Narodzenia życzymy Państwu zdrowia, spokoju i radości, a na co dzień jeszcze więcej zdrowia, wszelkiej pomyślności i nadziei, że 2021 Rok będzie czasem powrotu do normalności!

Zmarł profesor Ryszard Szawłowski (1929-2020) - niestrudzony lemkinolog

Z ogromnym żalem informujemy, że 2 grudnia 2020 r. zmarł w Warszawie prof. Ryszard Szawłowski, niestrudzony badacz życia i dokonań Rafała Lemkina - polskiego prawnika, twórcy pojęcia "genocyd" oraz głównego autora Konwencji ONZ o ludobójstwie. Dwa miesiące przed śmiercią ukazała się Jego pomnikowa książka pt. "Rafał Lemkin. Biografia intelektualna.

Gratulacje dla Pani Sekretarz Redakcji

Niezwykle miło nam poinformować, że znakomita rozprawa na temat przedawnienia autorstwa naszej Sekretarz Redakcji Pani dr Joanny Kruszyńskiej-Koli uznana została za najlepszą pracę doktorską 2019 r. w prestiżowym konkursie "Państwa i Prawa"

INSO 2020 - już 20 listopada!

20 listopada 2020 r. w Warszawie odbędzie się XII Kongres On-line Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego INSO 2020, organizowany przez Sekcję Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda. Zapraszamy

FINREG 2020 - 23 października 2020 r. - DOSTĘPNE JUŻ W SIECI

Instytut Allerhanda i "Głos Prawa" zapraszają na VII. edycję Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2020. Ponad 30 prelegentów, ponad 200 uczestników. Nadzwyczaj ważne dla współczesności tematy.

Wkrótce nr 6

Jako zapowiedź polecamy kolejny Przegląd orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Karnego autorstwa Patryka Gacki.

Odszedł adwokat Andrzej Bąkowski (1927-2020)

Późnym wieczorem 30 sierpnia 2020 r. zmarł w Warszawie adwokat Andrzej Bąkowski, jeden z nestorów stołecznej palestry, ceniony prawnik, obrońca w procesie Radia "Solidarność", dobry Człowiek, Przyjaciel

Wkrótce flagowe wydarzenia Instytutu Allerhanda: FinReg 2020 i INSO 2020

W październiku i listopadzie 2020 r. odbędą się dwa kongresy Instytutu Allerhanda – flagowe wydarzenia Instytutu.

Zanim zostaniesz sędzią - nowa książka pod patronatem "Głosu Prawa"

Właśnie ukazała się książka sędziego Dariusza Czajkowskiego pt. Zanim zostaniesz sędzią

Zapraszamy na Kongresy Instytutu Allerhanda

W październiku i listopadzie odbędą się dwa kongresy Instytutu Allerhanda – flagowe wydarzenia Instytutu. 17 i 18 października 2019 r. w Warszawie – VI Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2019

Zapraszamy do lektury kolejnych artykułów

Późną jesienią 2018 r. uruchomiliśmy „Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda”, czasopismo będące organem Instytutu Allerhanda.

Boże Narodzenie 2019 – Nowy Rok 2020 – Spotkanie Noworoczne

Na Święta Bożego Narodzenia życzymy Spokoju, Radości oraz Wzajemnego Szacunku. A na nadchodzący 2020 Rok wszelkiej pomyślności!

100 lat praw wyborczych Kobiet

Przed stu laty, 28 listopada 1918 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, który w art. 1 stanowił, że „wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci” – jeżeli ukończył 21 lat...