ISSN: 2657-800X
search

Najnowszy numer „Głosu Prawa” jest numerem 200 tytułu!

Uporządkowaliśmy archiwum przedwojennego „Głosu Prawa”. Niestety skompletowanie czasopisma nie jest proste. Udało się nam jednak policzyć wszystkie zeszyty i numery. Przed wrześniem 1939 r. ukazało się 194 numery czasopisma.

Bieżący numer 2 (6) z 2020 r. jest jednocześnie numerem 200 – licząc od powstania tytułu w 1924 r.

Zapraszamy do lektury!

Głównym tematem zeszytu jest sądownictwo, a właściwie sposób wyłaniania władzy sądowniczej. Przedstawiliśmy kilka tekstów historycznych, w tym wypowiedź założyciela „Głosu Prawa” dr. Lutwaka, ale również najnowsze międzynarodowe, europejskie i krajowe standardy.