ISSN: 2657-800X
search

100 lat temu Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej

17 marca 1921 r. przed godz. 17.00 Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Konstytucja była wyrazem kompromisu. Przed jej uchwaleniem ścierały się różnorakie wizje ustroju Polski, ale w kwestii podziału władzy, a nade wszystko konstytucyjnie niezależnej władzy sądowniczej wszyscy byli zgodni. Konstytucja stanowiła, że sędziowie są w sprawowaniu swego urzędu sędziowskiego niezawiśli i podlegają tylko ustawom. Podstawową gwarancją niezawisłości, wypracowaną w systemie angielskim a w XIX i XX w. przyjętą dość powszechnie jest nieusuwalność sędziów. Potwierdzają to współczesne konstytucje i standardy. Obserwując rzeczywistość można czasami odnieść wrażenie, że w prowadzonych sporach, w słusznych intencjach, zapominamy, że możemy naruszyć fundament, a gdy to się stanie, żadna budowla, najbardziej doskonała kształtem i wyposażeniem nie utrzyma się.