ISSN: 2657-800X
search

Recenzenci

 

Recenzentami artykułów zgłoszonych do publikacji w latch 2018-2022 byli m.in.:

 

Leszek Bosek (Unwiersytet Warszawski)

 

Paweł Księżak (Universytet Łódzki)


Paweł Kobes (Uniwersytet Warszawski)

 

Janna Lemańska (Uniwersytet Jagielloński)

 

Andrzej  Michór (Uniwersytet Opolski)

 

Marian Mudryj (Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie)

 

Mikołaj Pawlak (Uniwersytet Warszawski)

 

Michał Porowski (Uniwersytet Warszawski)

 

Arkadiusz Radwan (Uniwersytet Witolda Wilkiego w Kownie)

 

Wojciech Rogowski (Instytut Allerhanda)

 

Jerzy Stępień (Uczelnia Łazarskiego)

 

Jacek Widło (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

 

Marcin Zaborski (Warszawa)

 

Paweł Zdanikowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

 

Ihor Zeman (Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie)