ISSN: 2657-800X
search

100 lat praw wyborczych Kobiet

Przed stu laty, 28 listopada 1918 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, który w art. 1 stanowił, że „wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci” – jeżeli ukończył 21 lat… 
Rok później pierwszych osiem Pań zostało posłami…

„Głos Prawa” uruchamiamy w 100 rocznicę pełnych praw wyborczych kobiet w Polsce…

Artykuł, to kalendarium o trudnej drodze kobiet do zawodów prawniczych, który wkrótce się ukaże też w wersji drukowanej