ISSN: 2657-800X
search

FINREG 2020 - 23 października 2020 r. - DOSTĘPNE JUŻ W SIECI

Instytut Allerhanda i "Głos Prawa" zapraszają na VII. edycję Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2020. Ponad 30 prelegentów, ponad 200 uczestników. Nadzwyczaj ważne dla współczesności tematy. 

Już 23 października 2020 r. w Sali Notowań GPW w Warszawie.

 

FINREG 2020 - W SIECI CAŁOŚĆ NAGRANIA

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Uczestnicy Kongresów Allerhanda,

 

najnowsze przepisy prawa i zjawiska gospodarcze będą przedmiotem dyskusji siódmego Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2020 Allerhand Summits. W tym roku spotykamy się w Sali Notowań GPW w warunkach ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym. Liczba dostępnych fizycznie miejsc została zmniejszona zgodnie z przepisami (50 miejsc z niezbędnym dystansem), jednak udział w Kongresie będzie możliwy dla wszystkich chętnych poprzez interakcyjne łącze internetowe. Pierwszy raz organizujemy Kongres w trybie hybrydowym. Mamy nadzieję, że aktualność tematów i ranga panelistów w programie FinReg 2020 spowodują, że w tych nietypowych warunkach spotkamy się by poznać najnowsze regulacje finansowe, podsumować dorobek legislacji pierwszego półrocza pandemii oraz spojrzeć w przyszłość technologii w finansach i legislacji. Rozwój rynków finansowych zależy nie tylko od stanu gospodarki ale nade wszystko od regulacji finansowych.

Szok w gospodarce jaki spowodowała epidemia CoViD-19 oddziałuje też na system finansowy, co przekłada się na nowe regulacje finansowe tworzone w ekstraordynaryjnych warunkach. Będą one tematem pierwszej sesji. W sferze corporate governance, której będzie poświęcona druga sesja Kongresu, duże znaczenie zdobywają - najnowsza metodyka KNF oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych oraz rodzące się koncepcje prawa grup kapitałowych. Funkcjonowanie rynku finansowego Unii Europejskiej skutkuje ujednoliceniem przepisów prawa i pytaniem czy jest jeszcze miejsce na regulacje krajowe w tym obszarze? Na co spróbujemy odpowiedzieć w sesji trzeciej. Funkcjonowanie firm BigTech i pojawienie się zapowiedzi globalnej kryptowaluty powoduje, że reakcja regulacyjna jest konieczna na poziomie unijnym a nie narodowym. Tematem kolejnej sesji Kongresu jest tzw. zrównoważone ekologicznie finansowanie poprzez rynki kapitałowe, które z coraz większą siłą daje znać i na polskim rynku, choćby poprzez emisję tzw. zielonych obligacji korporacyjnych.

 

Wykład konsula honorowego Singapuru, kraju będącego kuźnią innowacyjnych rozwiązań fintech, wprowadzi w trudną problematykę regulacyjnych uwarunkowań rozwoju innowacji finansowych o których dyskutować będą prawnicy nowych technologii.

 

Tradycyjnie, Kongres otworzy pogłębiona refleksja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na temat aktualnych wyzwań, teorii i praktyki nadzoru finansowego A.D. 2020.

Dzięki obecności licznego grona prawników, praktyków, ekspertów instytucji nadzoru oraz podmiotów rynku finansowego, Kongresy Allerhanda od lat są niepowtarzalnym miejscem do wymiany myśli oraz rozważania aktualnych problemów systemu regulacji rynków finansowych w Polsce i w Unii Europejskiej.

Kongres jest też okazją do zaprezentowania wyników najnowszych badań prowadzonych przez jednostki naukowe i ekspertów prawa i ekonomii, przed audytorium dużo szerszym niż tylko środowisko naukowe. Konkursem call for papers wychodzimy naprzeciw potrzebom tak polskich instytucji finansowych i regulacyjnych, jak i polskiej nauki, przybliżając efektywnie jej wyniki badań – praktyce. Ze względów epidemicznych, na zgłoszenia w call for papers czekamy do 15. grudnia 2020 r.

Gorąco zachęcam do współpracy, rejestracji i udziału, tak w konkursie, jak i w obradach Kongresu FinReg 2020 oraz do promocji Państwa osiągnięć.

dr Wojciech Rogowski,
Opiekun Merytoryczny Kongresu,
Wiceprezes Instytutu Allerhanda

 

 

PROGRAM KONGRESU FINREG2020