ISSN: 2657-800X
search

Profesor Piotr Hofmański prezesem Międzynarodowego Trybunału Karnego

Warszawa, 12 marca 2021 r.

 

            Przed 70 laty Rafał Lemkin świętował wejście w życie konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 9 grudnia 1948 r. Nie spoczął jednak, ale wyznaczył sobie kolejny cel swojej samotnej walki – utworzenie stałego międzynarodowego trybunału karnego. Niestety celu owego nie udało się mu zrealizować, na co złożyło się wiele czynników. Dopiero pół wieku po przyjęciu Konwencji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w 1998 r. społeczność międzynarodowa przyjęła Statut Rzymski, a w konsekwencji cztery lata później powstał Międzynarodowy Trybunał Karny. Ziściło się marzenie Lemkina. W 2015 r. do składu sędziowskiego Trybunału został wybrany sędzia z Polski. Sześć lat później tenże Sędzia został Prezesem Trybunału. Jest to ogromne wyróżnienie i zaszczyt dla Polski, także z uwagi na fakt, że jednym z twórców współczesnego Międzynarodowego Prawa Karnego był Rafał Lemkin, a jego rodak dzisiaj kieruje jedną z najważniejszych globalnych instytucji sądowych. 

Gratulujemy Profesorowi Piotrowi Hofmańskiemu wyboru na stanowisko Prezesa Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Niewątpliwie jest to powód do zadowolenia całego środowiska prawniczego w Polsce, ale przecież nie tylko. Życzymy, aby kierowanie Międzynarodowym Trybunałem Karnym przyniosło Panu wiele satysfakcji. Aby w tym okresie Świat stał się choć trochę lepszy. 

Redakcja „Głosu Prawa”