ISSN: 2657-800X
search

Zapraszamy do lektury kolejnych artykułów

Późną jesienią 2018 r. uruchomiliśmy „Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda”, czasopismo będące organem Instytutu Allerhanda. Zaczęliśmy w rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce i trudnej drogi kobiet do zawodów prawniczych… Potem były kolejne artykuły…

Ostatecznie wydaliśmy zeszyt 1-2 z 2018 r. – z piętnastoma opracowaniami. Obecnie przygotowujemy zeszyt 1 z 2019 r. Już wkrótce pierwsze artykuły.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Do redakcji można przesyłać opracowania naukowe, teksty praktyczny, glosy lub recenzje. Wszystkie opracowania poddawane są recenzji. Procedura została opisana w zakładce „Redakcja”.

Polecamy lekturę artykułu dr. Wojciecha Rogowskiego pt. Zasób i inflacja przepisów prawa w Polsce oraz przedruk bardzo ważnego artykułu pióra Rafała Lemkina z „Głosu Prawa” z 1933 r., a także opracowanie o patronie Instytutu prof. Maurycym Allerhandzie, które otwiera serię pocztu wybitnych prawników i ekonomistów. Zamieściliśmy też jeden z nieznanych artykułów prof. Allerhanda – na temat znaczenia imion w religii i prawie żydowskim.