ISSN: 2657-800X
search

Przegląd Prawniczy Allerhanda

Naukowe przygotowanie kandydatów sędziowskich

„Głos Prawa” 2021, t. 4, nr 2 (8), poz. 27

O znaczeniu prawnem automatu

„Głos Prawa” 2023, t. 6, nr 1 (11), poz. 9