ISSN: 2657-800X
search
2021, t. 4, nr. 2 (8), poz. 33
2021, Vol. 4, No. 2 (8), item. 33
2021-12-30
wyświetleń: 709 |
pobrań: 366 |

Ewa Sałkiewicz-Munnerlynschool

Nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Kaliskiej prof. Theodorowi Meronowi

Sprawozdanie z uroczystości nadania doktoratu honoris causa urodzonemu w Kaliszu prof. Theodorowi Meronowi. 

 

Sprawozdanie jest w języku angielskim 

W niedzielne popołudnie, w tetrze miejskim miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Wybitny prawnik o światowym znaczeniu prof. Theodor Meron odebrał dwa odznaczenia: honorowe obywatelstwo Kalisza (poprzedzone jednogłośną uchwałą Rady Miasta) oraz doktorat honoris causa Akademii Kaliskiej. Honorowe obywatelstwo Kalisza wręczyli juryście prezydent Kalisza oraz przewodniczący Rady Miasta.


Theodor Meron urodził się 28 kwietnia 1930 r. w Kaliszu. Tam spędził dzieciństwo. Doświadczył okrucieństwa II wojny światowej, w czasie Holokaustu –Niemcy zamordowali większość Jego rodziny, podobnie jak większość kaliskich Żydów. Sstanowili oni w 1939 r. około połowy mieszkańców miasta. Teodor przeżył pobyt wgetcie w Częstochowie, oraz obozy pracy przymusowej. W 1945 r. wyemigrował do Palestyny. Studiował na Uniwersytecie Hebrajskim, a potem na uniwersytetach Harvarda i w Cambridge. Był ambasadorem Izraela w Kanadzie i stałym przedstawicielem Izraela przy ONZ. Po przeniesieniu się do USA rozwinął działalność naukową i dydaktyczną. Był profesorem prawa międzynarodowego w New York University School of Law, Graduate Institute of International and Developmental Studies w Genewie, a profesorem wizytującym w Harvard University, University of California oraz Oxford University. Najbardziej znany jest jednak jako sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (ICTY), którego prezesem był przez wiele lat. W latach 2001–2005 sądził w Międzynarodowym go Trybunale Karnym dla Rwandy (ICTR). Przez trzy kadencje był też prezesem Mechanizmu Narodów Zjednoczonych dla Międzynarodowych Trybunałów Karnych (2012-2019). Profesor Meron był  też współtwórcą statutu dla Międzynarodowego Trybunału Karnego, poprzez uczestniczenie także w definiowaniu zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Wielokrotnie był  doradcą rządów Stanów Zjednoczonych i Izraela. W 2010 r. otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.


Uroczystości nadania Honorowego Obywatelstwa Kalisza - miasta rodzinnego Theodora Merona oraz doktoratu honoris causa Akademii Kaliskiej byłypodniosłe i radosne. Przypomniano piękną tradycję Kalisza związaną ze Statutem Kaliskim z 1264 r. Honorowy obywatel miasta wspominał zaś swoje dzieciństwo w przedwojennym Kaliszu i stwierdził m.in., że jego dzieciństwo przed wrześniem 1939 r. w Kaliszu było szczęśliwe:


„Pamiętam zabawy w chowanego w tartaku mojego dziadka, pływaniu kajakiem latem i jazdy na łyżwach zimą po rzece Prośnie. Słuchaliśmy muzyki Chopina, chodziliśmy do szkoły. Z tamtych 9 lat nie pamiętam żadnego cierpienia i przejawów antysemityzmu”.


Wspomniał, że do dzisiaj nuci piosenkę „Krakowiaczek jeden” oraz Poloneza Wojskowego.