ISSN: 2657-800X
search
2021, t. 4, nr. 2 (8), poz. 18
2021, Vol. 4, No. 2 (8), item. 18
2021-12-30
wyświetleń: 670 |
pobrań: 448 |

Od Redakcji [8]

Ósmym numerem otwieramy nim kolejne nowe pola nauki prawa na naszych łamach – tym razem jest to „prawo cyborgów”. Brzmi literacko, ale tak też zatytułowaliśmy autorski cykl opracowań pióra prof. Pawła Księżaka na temat problemów prawnych przyszłości, a często już teraźniejszości, dotyczących postępującego i powszechnego wchodzenia sztucznej inteligencji w kolejne sfery życia człowieka i tego konsekwencji. Mamy nadzieję, że w kolejnych zeszytach tematyka ta będzie gościć  szerzej.

            Główny dział „Głosu Prawa” – OPERA – rozpoczynamy opracowaniem prof. Leszka Boska pt. O odpowiedzialności cywilnej za naruszenie więzi rodzinnej w świetle orzecznictwa. Artykuł wpisuje się w dyskusję, która miała miejsce w ostatnich latach w związku z kolejnymi orzeczeniami Sądu Najwyższego (co odnotowywaliśmy w Przeglądzie Orzecznictwa pióra dr Moniki Strus-Wołos) i doprowadziła ostatecznie do zmiany w Kodeksie cywilnym. Nie spowodowało to jednak, że tematyka dóbr osobistych, szczególnie tzw. dóbr relacyjnych traci na aktualności. Wręcz przeciwnie obserwacja tego co dzieje się w praktyce prawa w USA oraz w Europie Zachodniej napawa obawami. Kolejny artykuł, to obszerne studium o sprawach rozpoznawanych przez pełny skład Trybunału Konstytucyjnego, w których został wyznaczony więcej niż jeden sprawozdawca pióra Kamila Jońskiego. W trzecim artykule Tomasz A. Zienowicz  oraz Rachela Sprengel przybliżają relacje między zasadą kontradyktoryjności a zasadą prawdy materialnej w polskiej procedurze cywilnej. Czwarty artykuł stanowi podsumowanie badań przeprowadzonych w Polsce i Europie Wschodniej przez stypendystkę Funduszu Wyszehradzkiego Natalię Fihun z Uniwersytetu w Tarnopolu na temat regulacji mediacji i perspektyw rozwoju tej formy rozwiązywania sporów na Ukrainie (w związku z projektowaną ustawą). Dział wieńczy część druga, zawierająca opracowane źródło opracowania dr Marcina Zaborskiego, dotyczącego bardzo wąskiego zagadnienia a mianowicie pozorów przemian po październiku 1956 r. w warszawskiej adwokaturze.

            W dziale SENTENTIAE klasycznie już zamieszczamy przegląd orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Karnego (Patryk Gacka) oraz Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej (Monika Strus-Wołos). Dział FONTES tym razem zawiera trzy opracowania. W pierwszym, pochodzącym z 1927 r. Maurycy Allerhand pisze o wznowieniu procesu według projektu polskiej procedury cywilnej. W drugim – z 1907 r – Ernest Till o przygotowaniu naukowym kandydatów do urzędu sędziowskiego. W trzecim – z 1937 r. – Kazimierz Przybyłowski – w jednym z pierwszych opracowań polskich z obszaru prawa lotniczego – o znaczeniu rejestru statków powietrznych w zakresie praw rzeczowych. Sam Czytelnik oceni jak wiele treści każdego z nich zachowuje aktualność.

Siódmą odsłonę „Pocztu Jurystów i Ekonomistów” poświęcono Romanowi Longchamps de Bérier, a to z uwagi na 80 rocznicę zamordowania go wraz z trzema synami przez Niemców we Lwowie. Wychowankowi lwowskiej szkoły prawa karnego prof. Juliusza Makarewicza  – Adamowi Sadowskiemu – poświęcony jest artykuł prof. Macieja Jońcy. Z kolei dr Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn zrelacjonowała uroczystość  nadanie doktoratu honoris causa Akademii Kaliskiej oraz honorowego obywatelstwa Kalisza prof. Theodorowi Meronowi, jednemu z najwybitniejszych prawników amerykańskich, który urodził się w Kaliszu.

W autorskim dziale PANOPTICUM adwokat Ewa Stawicka dzieli się z czytelnikiem przemyśleniami na kanwie wystawy Caravaggia na Zamku Królewskim w Warszawie 

Zeszyt – tradycyjnie – wieńczy grafika. Tym razem jest to dzieło czwartego z romantycznych wieszczy – Cypriana Kamila Norwida pt. Zoilus. Ta historyczno-mitologiczna postać dzisiaj jest zapomniana, ale w czasach wieszczy była znana jako synonim zjadliwego krytyka, człowieka niesprawiedliwego w ocenie. Szkic Norwida służy refleksji, że niesprawiedliwa krytyka prowadząca do niszczenia dzieł i ich twórcy, to często działania potwora (Zoilusa), który sam nie potrafi tworzyć; potrafi tylko niszczyć.

Wkrótce zaczynamy piąty rok wydawania „Głosu Prawa”. W 2021 r. udało się nam zainaugurować „Bibliotekę Głosu Prawa” wznowieniem monumentalnego dzieła Aleksandra Dolińskiego z 1908 r. pt. Autryackie prawo spółek z o.o. W 2022 r. planujemy trzy kolejne tytuły. Zapraszamy wszystkich do tworzenia naszego „Głosu”. Dodatkową zachętą niech będzie informacja, że jesteśmy w wielu bazach indeksacyjnych. „Głos Prawa” jest dostępny online na własnej stronie, w licznych bibliotekach i bazach elektronicznych oraz w wersji papierowej. W bieżącym roku zostaliśmy wpisani do baz ERIH PLUS, a także na listę czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji  i Nauki z punktacją 40 pkt. Stale pracujemy nad dalszym rozwojem czasopisma.